Gunnar Bergvall, ordförande
Civ ing, civ ek. Grundare av TV4, ordförande i Public Servicerådet. Verksam inom Esselte- och Bonnierkoncernerna på 1960- och 70-talen.
Konsultverksamhet inom media och IT. Byggde upp Eurosport Nordic. Investerare och styrelseledamot i ett antal start-ups inom media och
IT.

Lars Liljeryd
Teknolog, innovatör och återfallsentreprenör. Har sedan 1971 arbetat inom olika teknikområden från hydroakustik och medicinteknik till satellit-
teknologi. Initiativtagare och uppfinnare till effektivitetshöjande metoder inom ljudkodning (SBR och Parametrisk Stereo) som standardiserats
genom ISO/IEC/MPEG/ETSI. Hans uppfinningar används bl.a. inom HE-AAC och xHE-AAC ljudkodare av t.ex. DAB+, DRM30, DRM+, DVB,
DMB, ISDB, ATSC, XM-Radio, Ibiquity, 3G och 4G m.fl., en insats som 2013 belönades med IEEE’s pris för ”Pioneering Innovations”.

Marianne Treschow
Har tidigare arbetat på Post och Telestyrelsen (2000-2009) som chef för spektrumavdelningen och därefter som Generaldirektör (2004-2009).
Är numera verksam som CTO (Commonwealth Telecommunications Organisation) Ambassador for Scandinavia, Senior Advisor till Ericsson
Group, grundare och VD för TreschowConsulting, ledamot i IVA och ledamot i UI.

Leszek Rozpedek
Elektronikingenjör med tillägg av ekonomi, förvaltning och datateknik. Har arbetat med närradio sedan 1983. Chefstekniker på Stockholm
Gayradio sedan 1985. Arkiv- och digitaliseringsansvarig där sedan 2009. Tekniskt och ekonomiskt ansvarig inom Stockholm Närradio 1995-2005.
Ekonomiskt ansvarig för Riksförbundet Öppna Kanaler 2002-2004. Producerat radioprogram sedan 2009.

Catharina Rahm
Sedan mitten av 80-talet varit verksam på ledningsnivå främst i företag inom IT-branschen. Fil kand. Numera verksam som C.F.O. i
biotechbolaget Biocrine AB.

Christer Hederström
Sedan 1974 arbetat för staten med bl.a. satellitkommunikationer, film- och tv-distribution till handelsflottan. Medieutredare i regeringskansliet
(bl.a. närradio 1980 och även 2003-4). Tidigare i styrelsen för Stockholms Närradio och Öppna Kanalen, idag i styrelsen för pan-europeiska
organisationen Community Media Forum Europe (CMFE) i Bryssel samt svenska Radioakademin och Public servicerådet. Samordnar CMFE:s
arbetsgrupp för digitalradio och deltar i Europakommissionens High-Level Group on the future use of the UHF band.
Styrelse
Digital Radio Sweden